Team schooljaar 2017-2018

Irma Delwig

 17 februari 2018

“Ik heb destijds voor het onderwijs gekozen omdat ik het
werken met kinderen mij zeer aansprak. En daarin is niets veranderd. De puurheid, ongeremdheid en openheid van kinderen raakt me nog steeds elke dag. Het is prachtig om in het basisonderwijs bij te dragen in hun ontwikkeling.” 

“Inmiddels werk ik heel wat jaartjes in het onderwijs en doe dit nog steeds met veel plezier. De eerste jaren was ik actief in de onderbouw (de allerkleinsten); de laatste jaren in de bovenbouw. Momenteel geef ik les in groep 6. Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het onderwijs. Dat juich ik alleen maar toe. Hierdoor kunnen kinderen zich ontwikkelen in een zich ontwikkelend onderwijs.” 

Gedrag van kinderen
“Door de jaren heen ben ik mij steeds  meer verdiepen in het gedrag van de kinderen en ben ik op zoek gegaan naar acties om kinderen op basis van hun gedrag te helpen. In 2012 heb ik besloten om mij hier specifiek in te ontwikkelen. Ik ben de opleiding Master SEN gedrag specialist gaan volgen en ben in 2014 daarin afgestudeerd. Mijn kennis en vaardigheden deel ik graag met mijn collega’s.”

Veilige sfeer
“Openheid en veiligheid zijn basisvoorwaarden om te kunnen leren. Voor mij is het heel belangrijk dat er een open, veilige sfeer heerst in de groep. Iedereen moet zichzelf kunnen en mogen zijn. Ik besteed hier in de klas veel aandacht aan en ga regelmatig met de kinderen hierover in gesprek. Een kind kan zich pas optimaal ontwikkelen als het zich veilig voelt in de groep. Een ander belangrijk punt vind ik een open contact met de ouders. In mijn visie zijn wij namelijk gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.”  

Vertrouwenspersoon
“Buiten mijn functie als gedragsspecialist, ben ik vertrouwenspersoon op Mettegeupel. Kinderen en ouders kunnen mij benaderen als ze ergens mee zitten wat ze niet met de leerkracht kunnen of willen bespreken. Ik vervul hierin bemiddelende rol.”  

“Elke dag geniet ik hier op school. Wat is er mooier dan er zijn voor anderen en bij te dragen aan het leefplezier en de ontwikkeling van kinderen!”