Team schooljaar 2017-2018

Debby Janssen

“Met veel plezier liefde en plezier werk ik inmiddels 18 jaar bij OBS Mettegeupel. 
Dit komt vooral door het contact met de kinderen. Momenteel ben ik juf van groep 1-2.  Maar heb in de loop der jaren heb ik al vele groepen van 1 t/m 8 mogen  begeleiden. De afwisseling van het vak trekt me erg aan. Ik vind het fijn om na een aantal jaren een jaargroep te hebben gedraaid  te wisselen van groep. Zo wordt het nooit saai.”

Zelfvertrouwen
“Ik wil heel graag dat de kinderen in mijn groep voelen dat ze heel waardevol zijn. Hen zelfvertrouwen bijbrengen zodat ze een sterke basis op kunnen bouwen voor hun verdere leven. Dit wil en doe ik graag in samenwerking met de ouders /verzorgers. Samen zijn we sterker en kunnen we de kinderen nog beter helpen/begeleiden.”

Bewegend leren
“Ik merk dat veel kinderen het fijn vinden om bewegend te leren. Al doende leren ze veel makkelijker dan wanneer ze alleen passief moeten luisteren. 
Veel ontdekkend, bewegend en onderzoekend bezig zijn, is wat ze graag doen en daar speel ik graag op in.”

Taaleducatie
“Dit schooljaar ben ik ook gestart met de HBO opleiding Nederlands voor Nieuwkomers (NT2 opleiding ). Een aantal leerlingen heb ik al ruim een jaar met veel plezier en succes Nederlands geleerd. Ik ben heel dankbaar dat ik de mogelijkheid heb gekregen om die opleiding te volgen. Dat ik hen mag helpen onze taal te leren. Ik wil ze graag een veilige basis bieden bij ons op school. Een vertrouwde plek waar ze zichzelf mogen en kunnen zijn en waar ze in veiligheid en vertrouwen kunnen leren van en met elkaar.”

“Tenslotte geef ik ook kinderen uit groep 1 en 2 in kleine groepjes voorschoolse en vroegschoolse taaleducatie (VVE). Dit is bedoeld om kinderen op een speelse manier hun taalachterstand te laten verkleinen, voordat ze aan groep 3 beginnen.”