Onze drijfveren

Het beste halen uit de talenten en mogelijkheden van ieder kind. Dát is wat ons drijft. Elke dag opnieuw. We willen elk kind helpen op zijn weg. Daarom werken we op Mettegeupel. Samen met kinderen en ouders zijn we een gemeenschap en leren we van en met elkaar.


Surprise

De Sint heeft het te druk om bij alle kinderen op school langs te gaan. Daarom heeft hij samen met de meesters en juffen besloten, dat de kinderen van groep 5 tot en met groep 8 lootjes trekken. Dit is inmiddels al gebeurt. Ben je vergeten wat er op het lootje stond en je bent het kwijt? Vraag dan even aan de juf wat je kunt doen. Het is de bedoeling dat je het cadeautje op een grappige manier inpakt (surprise) en er een leuk gedicht bij maakt. Het cadeautje mag maximaal € 3,00 kosten. Veel plezier!!!!