Team


 
Mettegeupel staat voor eigentijds leren. Op eigen wijze geven we vorm en inhoud aan modern onderwijs dat kinderen echt uitdaagt. Onze leerkrachten zijn teamspelers die gebruikmaken van elkaars kennis, ervaring en talenten. We maken elkaar sterker. 1 + 1 wordt zo 3.

Surprise

De Sint heeft het te druk om bij alle kinderen op school langs te gaan. Daarom heeft hij samen met de meesters en juffen besloten, dat de kinderen van groep 5 tot en met groep 8 lootjes trekken. Dit is inmiddels al gebeurt. Ben je vergeten wat er op het lootje stond en je bent het kwijt? Vraag dan even aan de juf wat je kunt doen. Het is de bedoeling dat je het cadeautje op een grappige manier inpakt (surprise) en er een leuk gedicht bij maakt. Het cadeautje mag maximaal € 3,00 kosten. Veel plezier!!!!