Schooltijden en vrije dagen

OBS Mettegeupel start met ingang van het nieuwe schooljaar 2016-2017 met een continurooster.

Schooltijden

Maandag: 8.30 tot 14.30 uur
Dinsdag:
8.30 tot 14.30 uur
Woensdag:
8.30 tot 12.30 uur
Donderdag: 8.30 tot 14.30 uur
Vrijdag:
8.30 tot 14.30 uur

Vrije dagen

Kijk in onze agenda voor alle vrije dagen en actuele activiteiten.
De zomervakantie duurt van 15 juli 2017 tot en met 27 augustus 2017.