Ouderraad

Op OBS Mettegeupel hebben we een enthousiaste ouderraad (OR) die activiteiten organiseert die niet direct met het lesgeven te maken hebben maar die wel zeer sfeerverhogend werken. De OR ondersteunt het team. Zij denkt mee, draagt ideeën aan en voert ze indien nodig uit. Dit houdt in dat de OR bij veel (buitenschoolse) activiteiten ondersteuning biedt, zoals Sinterklaas, Kerst en carnaval. 

De OR is een doe-groep en heeft geen beslissingsrecht. De OR bestaat uit ouders en teamleden. Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) van de OR wordt gevormd door de ouders. De OR vergadert een aantal keren per jaar om alle activiteiten door te spreken en voor te bereiden. In november wordt het jaarverslag naar de ouders gestuurd. 

De OR vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Zonder deze ouderbijdrage wordt het voor de ouderraad bijzonder moeilijk om de activiteiten te realiseren.

Bankrekeningnummer ouderraad: NL85 RABO 0180405624

Surprise

De Sint heeft het te druk om bij alle kinderen op school langs te gaan. Daarom heeft hij samen met de meesters en juffen besloten, dat de kinderen van groep 5 tot en met groep 8 lootjes trekken. Dit is inmiddels al gebeurt. Ben je vergeten wat er op het lootje stond en je bent het kwijt? Vraag dan even aan de juf wat je kunt doen. Het is de bedoeling dat je het cadeautje op een grappige manier inpakt (surprise) en er een leuk gedicht bij maakt. Het cadeautje mag maximaal € 3,00 kosten. Veel plezier!!!!