Samenwerkingspartners   

Mettegeupel heeft samenwerkingen met verschillende organisaties.

  
Bibliotheek
We hebben in onze school een samenwerking met de Bibliotheek Oss. Dit geeft  kinderen extra mogelijkheden voor taalontwikkeling en het vergroten van woordenschat.
> Naar de website

Bedrijven /Techniek
In groep 8 maken leerlingen kennis met techniek en steken ze hun licht op bij bedrijven in onze regio. Dit onder meer in de vorm van excursies. 

Sport Educatief Centrum (SEC)

Met SEC  werken we samen op het gebied van gymnastiekonderwijs en het bevorderen van gezond gedrag.
> Naar de website

PABO  Nijmegen
We werken samen bij het opleiden van toekomstige leerkrachten met PABO Nijmegen (onderdeel Hogeschool Arnhem-Nijmegen). Regelmatig hebben we stagiaires in Mettegeupel die meewerken op onze school. Een mooie vorm van kruisbestuiving. Aankomende en zittende leerkrachten leren zo van elkaar.
> Naar de website

ROC de Leijgraaf 
Regelmatig hebben we in huis pedagogisch medewerkers in opleiding  Ze bieden ondersteuning in de groepen.
> Naar de website

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar en kinderopvang
Vestiging Guldenhuis van Kinderopvang de Schaepskooi.
> Naar de website

Ergonomie en fysiotherapie
Praktijk Smolders.
> Naar de website

Logopedie
Groepspraktijk Logopedie Oss e.o.
> Naar de website

Buitenschoolse activiteiten
Ons goede netwerk helpt hierbij. Zo hebben we contacten met Wijkcentrum De Stolp en nemen we regelmatig deel aan activiteiten zoals de Avond-Vierdaagse.
> Naar de website

Surprise

De Sint heeft het te druk om bij alle kinderen op school langs te gaan. Daarom heeft hij samen met de meesters en juffen besloten, dat de kinderen van groep 5 tot en met groep 8 lootjes trekken. Dit is inmiddels al gebeurt. Ben je vergeten wat er op het lootje stond en je bent het kwijt? Vraag dan even aan de juf wat je kunt doen. Het is de bedoeling dat je het cadeautje op een grappige manier inpakt (surprise) en er een leuk gedicht bij maakt. Het cadeautje mag maximaal € 3,00 kosten. Veel plezier!!!!